Pomoc statystyczna

Czy pomoc statystyczna to wszystko czego można oczekiwać od dostawcy usług analitycznych?

Pomoc statystyczna to jedno z najczęściej poszukiwanych słów kluczowych przez studentów, doktorantów, naukowców i firmy. Wraz z rozwojem nauki i techniki mamy do czynienia z potrzebą rozwijania rozwiązań nowych problemów napotykanych na drodze trwania życia społeczeństw i postępu nowych rozwiązań technologicznych. Ludzie, instytucje a także przedsiębiorstwa poszukują pomocy statystycznej ze względu na niemożność poradzenia sobie ze skomplikowaną terminologią oraz wielością złożonych założeń statystycznych w analizie danych.

Dla niewprawionego człowieka sama pomoc statystyczna w nauce wydaje się całkowitym remedium dla problemów przed którymi stoi. Niestety sama analiza statystyczna nic nie znaczy w kontekście rozsądnych działań naukowych. Musimy przyjąć, że jeśli chodzi o rozwiązywanie trudnych problemów naukowych lub biznesowych, pomoc statystyczna nie może ograniczać się tylko do bezsensownego wykonywania obliczeń mających na celu przygotowanie eleganckiego opracowania statystycznego. Wysokiej jakości pomoc statystyczna musi być wykonywana z należytą starannością. Trzeba poznać dokładnie teorię badanego zjawiska, wiedzę ekspercką na temat liczb zebranych w danym obszarze biznesu. Trzeba narzucić pewną koncepcję którą będzie się systematycznie weryfikować. Niekiedy pomoc statystyczna oczywiście może polegać na tym, że wykorzystuje się analizy i testy statystyczne w sposób niezwykle wystandaryzowany. Np. Dopasowuje się odpowiednią analizę statystyczną do wymagań badawczych dla których ta analiza statystyczna została stworzona np. analiza przeżycia (ang. Survival analysis) lub tablice trwania życia. Niemniej takich przypadków jest niezwykle mało. Rzadko się zdarza, że pomoc statystyczna polega na bezmyślnym wykonywaniu analiz.

Pomoc statystyczna powinna polegać na próbie weryfikacji analizami i testami odpowiednio przygotowanej koncepcji przy współpracy ze specjalistą.

Żeby postęp naukowy miał rozmach oraz wysoką wartość naukową, a także aby biznes rozwijał się płynnie i bez wtop to pomoc statystyczna powinna być tylko wisienką na torcie projektu analitycznego. Cały sukces projektu polega na jego omówieniu, poznaniu i dostarczeniu klientowi eksperckich oraz najnowszych rozwiązań w danej dziedzinie nauki. Bardzo często niezwykle cenne jest zastosowanie przez analogię rozwiązań mających skuteczność w jednej bardzo specyficznej dziedzinie. Przełożenie tych rozwiązań do innej dziedziny wydaje się niesamowicie cennym zabiegiem heurystycznym, które stwarza nowy potencjał wyciągania wniosków na temat badanego lub weryfikowanego zjawiska. Przykładem może tutaj być wspomniana wyżej analiza przeżycia. Pomoc statystyczna przy analizie przeżycia zwykle polega na weryfikacji i identyfikacji wpływ czynników ryzyka na pojawienie się zgonu pacjentów. Została wypracowana cała gama technik pozwalających na oszacowanie czasu trwania życia. Są one niezwykle wnikliwe i pozwalają na utworzenie wielowymiarowych modeli przewidujących. Zastosowanie tych metod pozornie tylko ma zastosowanie w analizie czasu trwania życia pacjentów. Niemniej można te kategorię analiz rozszerzyć i nadać jej miano analizowanie czasu do zdarzeń (time to event). Dzięki zastosowaniu takiej heurystycznej analogii możemy oferować zaawansowaną pomoc statystyczną (też przy projektach prac magisterskich) w o wiele większym obszarze zastosować. Przyjmując te założenia możemy stosować analizę przeżycia do np. badania czynników wpływających na awarię silnika. Możemy weryfikować czas kontaktu klienta z firmą (dzięki takiej metodzie możemy pracować nad metodami utrzymywania klienta w firmie. Np. możemy szacować czynniki wpływające na motywację studentów do studiowania. Niemniej tego typu analizy (przyjmując definicję czas do zdarzenia) możemy spokojnie wykorzystywać do analizowania zjawisk spełniających założenia, że coś trwa w czasie i to trwanie się kiedyś kończy.

Używanie tego typu analogii i przerzucanie rozwiązań mających zastosowanie w jednej dziedzinie do drugiej jest niezwykle cenną pomocą statystyczną. Mało tego. Warto wspomnieć, że prócz metod obliczeniowych można stosować, analogie metodologiczne. Metodologie testowania hipotez badawczych w nauce można bez żadnych problemów stosować w biznesie, ale nie odwrotnie. Tylko metody naukowe i wnioskowanie na bazie danej teorii może opisywać sensownie świat społeczny i techniczny. W przypadku wykorzystywania metod w biznesie raczej skupia się na wyniku, a nie poznaniu logiki funkcjonowania danego zjawiska.

Podsumowując. Pomoc statystyczna nigdy nie powinna ograniczyć się do bezmyślnego klepania analizy i weryfikacji zależności czy budowy modeli. Zawsze, ale to zawsze przed analizami powinno być dokładnie poznane badane zjawisko oraz wstępne oczekiwania. Jeśli nie ma informacji o tym zjawisku, bo badanie ma charakter eksploracyjny to na pewno są jakieś intuicje badawcze mające postać pewnych oczekiwań co do wyników. Trzeba jest poznać, omówić przedyskutować z ekspertem lub kilkoma ekspertami i wtedy można dostarczać odpowiednia pomoc statystyczną. Nie inaczej.

Znamy przypadki ludzi, którzy otrzymali wyniki w innych firmach statystycznych, które się kupy nie trzymały. Formalnie były wykonane dobrze, ale nie wiązały się na zasadzie korespondencji z celami i planami badawczymi. Były zrobione koślawo i bez należytej staranności o nadanie sensu wynikom.

W takich przypadkach pomoc statystyczna zaczyna się na nowo. Wielu klientów u nas czuje zadowolenie, odprężenie i spokój. Wynika to z tego, że dyskusja nad projektem otwiera oczy osobom zgłaszającym się po pomoc statystyczną. Prawdziwi eksperci otwierają umysły i pokazują drogi realizacji projektów jeszcze nie przetarte przez nikogo. O dobrej pomocy statystycznej decyduje w pięćdziesięciu procentach doświadczenie i praktyka w branży, a o reszcie inteligencja i twórczość. Oczywiście im mniej inteligencji tym więcej twórczości i na odwrót, ale te dwa czynniki są niezwykle cenne przy wykonywaniu prac w dynamicznie zmieniających się warunkach społeczno-technologicznych. Dzięki temu mamy postęp, rozwój i niezachwiany dryf w stronę lepszych warunków życia.

Potrzebujesz pomocy statystycznej? Sprawdź Metodolog.pl

Pomoc statystyczna i analizy w nauce